ölçme ve değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, öğrencilerin dönem başında hazır bulunuşluk düzeylerini, dönem içi öğrenme eksikliklerini ve bunlara yol açan olası nedenleri, dönem sonunda ise öğrenme düzeylerini belirlemek amacıyla, öğretmenlerimizin belirlediği sorularla güvenilir ve objektif ölçme araçları hazırlar. Bu ölçme araçları ile öğretme-öğrenme sürecini izleyip, elde edilen verilerin raporlarını ilgili öğretmenlere ve Rehberlik Servisi’ne iletir. Öğrencilerin başarılarını ölçmek, öğrencileri iyi bir şekilde yönlendirmek ve öğrencilerin aldıkları eğitim programında eksik kısımların belirlenmesi için ölçme ve değerlendirme birimi çok önemlidir.

Test

Form Gönderimi

Tamam